NE POŠTUJU SOPSTVENA OBEĆANJA!!!

NE POŠTUJU ZAKONE OVE ZEMLJE!!!

OPET NAS LAŽU!!!

1. Obećanje:

„Komisija je juče završila sa radom. Dala je sve smernice neophodne za strategiju kako će dalje da se radi i ta strategija će se u toku godine usvojiti. Dogovorili smo se farmaceutskim kućama koje to rade da mi budemo prioritet. Da odavde krene taj projekat. Plaćamo samo za onoga ko je izlečen. Imamo najugroženijih oko 700 do 1000 pacijenata, oni će nam biti prioritet za ovu godinu“.

Izjava Ass. dr Zlatibora Lončara, Ministra zdravlja, RTS Dnevnik 2 od 21.01.2016.godine

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/drustvo/2183001/stigao-lek-protiv-hepatitisa-c-na-potezu-drzava.html

2. Zakonska obaveza:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti član 11.

“Društvena briga za zdravlje, pod jednakim uslovima, na teritoriji Republike ostvaruje se obezbeđivanjem zdravstvene zaštite grupacija stanovništva koje su izložene povećanom riziku oboljevanja, zdravstvenom zaštitom lica u vezi sa sprečavanjem, suzbijanjem, ranim otkrivanjem i lečenjem bolesti od većeg socijalno-medicinskog značaja, kao i zdravstvenom zaštitom socijalno ugroženog stanovništva.

Zdravstvena zaštita ovog člana obuhvata:

5) lica koja boluju od HIV infekcije ili drugih zaraznih bolesti koje su utvrđene posebnim zakonom kojim se uređuje oblast zaštite stanovništva od zaraznih bolesti”

Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti Član 3. stav 5

 

„Sprovođenje mera zaštite stanovništva od zaraznih bolesti propisanih ovim zakonom i obezbeđivanje sredstava za njihovo sprovođenje imaju prioritet u odnosu na sprovođenje ostalih mera u oblasti zdravstvene zaštite.”

Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti Član 4.

 

Zarazne bolesti prema sledećim kriterijuma u smislu ovog zakona su:

4) bolesti za koje postoje efikasne mere sprečavanja u cilju dobrobiti stanovništva

Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti Član 5.

 

Na osnovu kriterijuma iz člana 4. stav 1. ovog zakona, zarazne bolesti po kategorijama i posebna zdravstvena pitanja nad kojima se sprovodi epidemiološki nadzor i protiv kojih se primenjuju mere sprečavanja i suzbijanja zaraznih bolesti su:

3) Virusni hepatitisi

(1) Hepatitis A (Hepatitis A),

(2) Hepatitis B (Hepatitis B),

(3) Hepatitis C (Hepatitis C);

 

Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti propisano je sprečavanje, suzbijanje, rano otkrivanje i lečenje hepatitisa C kao bolesti od većeg javno zdravstvenog značaja,  jer lečenje Hepatitisa kao zarazne bolesti ima prioritet u odnosu na druge bolesti!!!

 

Zakon o zdravstvenom osiguranju član 43.

 

Svetska zdravstvena organizacija propisala Esencijalnu Listu lekova na kojoj su i savremene terapije za Hepatitis, a država Srbija se Zakonom obavezala da pacijentima obezbedi minimum lekove sa Esencijalne liste SZO. Obaveza države da građanima obezbedi najmanje lekove sa esencijalne liste SZO propisana je Zakonom i zdravstvenom osiguranju, član 43.

Srbija je jedina zemlja u Regionu (uključujuću i Hrvatsku, Sloveniju, R.Srpsku, Bosnu, Bugarsku, Rumuniju, Crnu Goru, Mađarsku, Albaniju) koja ni u 2016. godini nije uspela da obezbedi esencijalnu terapiju hepatitisa C.

3. Nepoštovanje Zakona države Srbije:

Hepatitis nije prioritet zdravstvenih vlasti:

Centralna komisija za lekove je objavila spisak prioritetnih lekova i uprkos Zakonima države Srbije i obećanja nadležnih, lekovi za lečenje Hepatitisa nisu među prioritetima!!!

Više od dve godine nas lažu i apeluju na strpljenje pacijenata. Formiraju se radne grupe i komisije bez ikakvih stvarnih rezultata i jasnih rokova!

 

U celoj Evropi primenjuje se isključivo terapija bez interferona. To znači da pacijenti u Srbiji ostaju bez ijedne dozvoljene terapije.

 

Zašto je Srbija i pored zakonske obaveze, jedina zemlja u regionu i Evropi koja te lekove i dalje ne obezbeđuje i kada će se to promeniti?!?

Ceo svet ide ka rešavanju ovog problema, a kod nas još uvek ljudi umiru od virusa za koji postoje efikasne terapije!!!

4. Neracionalno trošenje ograničenih finansijskih sredstava: 

Kažu nema država para!?

Neverovatno i apsurdno zvuči, ali istinito je da je pacijentu obolelom od Hepatitisa C nedavno u KC Vojvodina transplantirana jetra, a on i dalje ima virus Hepatitisa u organizmu od kojeg će oboleti i transplantiran organ, a pacijent opet dobiti cirozu!?!

Da li takav postupak ima farmakoekonomsku opravdanost!?


5. Otvoreno pismo Ministarstvu zdravlja i RFZO: 

Ukoliko nam Vi kao nadležne ustanove koja su dužne da poštuju Zakone države Srbije, i koje treba da brinete o pacijentima i poštujete svoja obećanja,  ne omogućite lečenje i dalje nas budete ignorisali i ukoliko pored, svih Vaših uveravanja da će nam lečenje konačno biti omogućeno, Vi to i dalje odbijate, smatraćemo da ste nas prevarili i zatražićemo zaštitu svojih Ustavom i Zakonom zagarantovanih prava kod svih koji nas mogu zaštititi. Počevši od predstavnika medija, Zaštitnika građana, Narodne Skupštine Republike Srbije, Vlade Republike Srbije, nadležnih sudova, Evropskog suda za ljudska prava, predstavnika Evropske komisije, OEBS-a i svih drugih institucija i pojedinaca koji nam mogu pomoći u našoj borbi da se lečimo i to od bolesti koja po Zakonu treba da ima prioritet u lečenju, a  koje Vi iz samo Vama poznatih razloga, već više godina sprečavate.

Možda se Vama isplati da plaćate dugogodišnje posledice Hepatitisa, a onda da pustite pacijente da umru nego da platite lekove!? Zaboravili ste samo jedan detalj, svaki inficirani pacijent je potencijalni prenosilac virusa a obzirom da su građani needukovani i nesvesni opasnosti, ostaje da vidimo koliko ćemo u budućnosti svi plaćati nepoštovanje Zakona i ovakav nemar.

Najveći procenat pacijenata infekciju je dobio u medicinskim ustanovama (27% transfuzija, 13% hirurške dijagnostičke procedure), među inficiranim su i prevremeno rođena deca.