Povodom 28.jula, Svetskog dana borbe protiv hepatitisa, koje se ove godine globalno obeležava pod sloganom „Pronađimo inficirane“,
udruženje pacijenata sa bolestima jetre HRONOS, Vas poziva na

KONFERENCIJU ZA NOVINARE
u petak, 27. jula, sa početkom u 11 časova, u Press centru Udruženja novinara Srbije, Knez Mihailova broj 6/III

Svet je prepoznao posledice hepatitis C virusne infekcije. 2014. godine dolazi do prave revolucije u lečenju hroničnog hepatitisa C. Iz godine u godinu se registruju novi, moćni anti- hepatitis C virusni lekovi sa kojima se za 12 nedelja postiže izlečenje. Zahvaljujući novoj terapiji SZO pravi plan i program eliminacije ove infekcije do 2030 godine.Srbija je ušla u problematiku rešavanja virusnih hepatitisa. U septembru, prvi pacijenti će dobiti savremene, neinterferonske terapije za lečenje hepatitis C, na račun Fonda za zdravstveno osiguranje. Takođe, novouspostavljena saradnja sa Fondom rezultirala je promenama koje će se desiti do kraja godine kada govorimo o dijagnostici. Rešiće se pitanje PCR analize za utvrđivanje genotipa virusa, koji je neophodan za određivanje terapije, kao i Interleukin test, koji će omogućiti pacijentima da se odluče na lečenje interferonskom terapijom koja je još uvek dostupna. Šta nam još nedostaje da uhvatimo korak sa Evropom?

 

O ovim i drugim pitanjima na konferenciji će govoriti:

  • Ivana Dragojević, udruženje pacijenata sa bolestima jetre „Hronos“, predsednica

- Potrebe pacijenata obolelih od hepatitis u Srbiji.

  • dr Ferenc Vicko, predstavnik Ministarstva zdravlja

- Akcioni plan za borbu protiv hepatitis.

  • ph spec Jovana Milovanović, director Sektora za lekove i farmakoekonomiju, RFZO

- Uvođenje savremenih terapija u lečenju hepatitis C i dijagnostičke metode.

  • dr Milotka Fabri, odeljenje za virusne hepatitise KC Vojvodina, načelnica, Komisija za odobravanje upotrebe lekova peginterferon alfa 2b, peginterferon alfa 2a, sofosbuvir, dasabuvir, sofosbuvir/ledipasvir, ombitasvir/paritaprevir/ritonavir i elbasvir/grazoprevir u lečenju osiguranih lica Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, predsednik

- Značaj uvođenja savremenih terapija i indikacije za dobijanje direktno delujućih antivirusnih lekova.

  • mr.sc med. dr Violeta Rakić, specijalista epidemiologije, samostalni stručni saradnik za hepatitis, Institut za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut”.

- Aktuelna epidemiološka situacija hepatitisa u Republici Srbiji.

  • dr Leposava Garotić-Ilić, Načelnik Jedinice za imunizaciju, Gradski zavod za javno zdravlje Beograd

- Vakcinacija protiv hepatitisa B kao najvažnija mera prevencije .

Pravo svakog pacijenta je da zna svoj zdravstveni status i da ima pristup adekvatnoj terapiji. Pomozite nam da podignemo svest o tome!