Uz učešće državnog sekretara Ministarstva zdravlja, ambasadora SAD, dekana i profesora Medicinskog fakulteta u Beogradu, kao i šefice kancelarije Svetske zdravstvene organizacije za Srbiju, održan je stručni skup posvećen hepatitisu C koji je skrenuo pažnju na podizanje svesti o hepatitisu iz perspektive zaštite javnog zdravlja, unapređenja terapije i položaja obolelih u Srbiji.

Beograd, 29. novembar 2017. – Skup Prevencija, kontrola, dijagnostika i lečenje virusnog hepatitisa, posvećen podizanju svesti o hepatitisu iz perspektive javnog zdravlja, unapređenja terapije i položaja obolelih u Srbiji, održan je u Dekanatu Medicinskog fakulteta u Beogradu, u organizaciji Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije, u saradnji sa Ambasadom Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu.

Na otvaranju skupa, prisutnima su se obratili dr Meho Mahmutović, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Republike Srbije, prof. dr Nebojša Lalić, dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, NJ.E. Kajl Skat, ambasador SAD u Srbiji i dr Žofija Pustai, šefica Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji.

Predstavnici stručne i naučne javnosti prezentovali su raspoložive epidemiološke podatke o broju obolelih od virusnih hepatitisa i nova dostignuća u savremenoj dijagnostici i terapiji u okviru postojećeg zdravstvenog sistema. Posebna pažnja je posvećena perspektivi uvođenja efikasnije inovativne terapije za obolele od hepatitisa C u Srbiji, kojih prema procenama ima oko 80.000.

Učesnici skupa su se složili da je neophodna čvršća saradnja svih nadležnih institucija i činilaca u podizanju svesti javnosti o prevenciji hepatitisa, kao i u obezbeđivanju efikasnije savremene terapije za obolele, u skladu sa evropskim standardima.