Rezultati nedavno sprovedenog istraživanja pokazali su da se građani Srbije o ovoj infekciji najčešće informišu putem medija, ali da ipak blizu polovine njih smatra da su informacije o hepatitisu C nedovoljno ili slabo dostupne.

Beograd, 6. decembar 2017. – Udruženje pacijenata sa bolestima jetre „Hronos“ u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ predstavilo je rezultate istraživanja javnog mnjenja o hepatitisu C, pod nazivom „Stepen informisanosti i stavovi o značaju  otkrivanja, lečenja i prevencije hepatitisa C među građanima Srbije“ na konferenciji za novinare održanoj u Medija centru. Rezultati istraživanja pokazali su koliko su građani Srbije upoznati sa infekcijom hepatitisa, da li su informacije o ovoj bolesti dostupne javnosti, odnosno koliko su poznati faktori rizika i načini prevencije.

 

O rezultatima istraživanja govorila je prim. dr Violeta Rakić iz Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, koja je navela da blizu dve petine građana ne zna šta je hepatitis. „Ohrabruju podaci da su građani Srbije dobro upoznati sa rizicima za prenos virusa hepatitisa C. Podaci istraživanja pokazuju da je između 84 i 87 odsto građana upoznato da rizik mogu predstavljati hirurške i stomatološke intervencije obavljene nesterilisanim instrumentima i zloupotreba narkotika deljenjem igle i drugog pribora. Pirsing, tetoviranje, kao i često menjanje seksualnih partnera bez korišćenja kondoma kao rizik za prenos virusa hepatitisa C prepoznaju 3 od 4 osobe.“ Prim. dr Rakić dodala je da 90 odsto onih koji znaju za hepatitis C smatraju da je to  ozbiljna bolest. 

Kada je reč o informisanju građana o HCV infekciji, mediji se izdvajaju kao glavni izvor i na ovaj način za hepatitis C je saznalo nešto više od trećine građana Srbije. Ipak, tek blizu jedne četvrtine građana je zadovoljno informativnom ulogom medija kada je reč o hepatitisu C, dok oko 46 odsto građana ima stav da su informacije nedovoljno ili čak slabo dostupne. Škola takođe ima veoma važan edukativno informativni uticaj, a slede prijatelji i vršnjaci, porodica i lekari, odnosno zdravstvene ustanove.

 

Ivana Dragojević, predsednica Udruženja pacijenata sa bolestima jetre „Hronos“,skrenula je pažnju na rezultate istraživanja koji su pokazali da čak dve trećine građana u slučaju infekcije hepatitisom C ne bi o tome obavestilo svoje prijatelje, dok bi svega devet odsto njih o tome obavestilo svoje kolege. Sa druge strane, 50 odsto građana ne bi bilo opušteno u direktnom kontaktu sa osobom koja je inficirana hepatitisom C, 40 odsto njih se ne bi se osećalo bezbedno ili prijatno u radu sa osobom inficiranom hepatitisom C, dok 64 odsto građana smatra da nije bezbedno da osoba zaražena hepatitisom C radi sa decom.

Dr Meho Mahmutović, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja, izjavio je da formirana Posebna radna grupa za kontrolu hepatitisa koja je izradila Uputstvo za dijagnostiku i lečenje te napravila preporuke za terapijski izbor što je bila osnova za započinjanje procedure stavljanja ovih direktno delujućih lekova na listu i nadamo se početak redovne primene ove terapije o trošku RFZO u narednom periodu, dodavši da uz dalje unapređenje javne svesti o samoj bolesti, uklanjanje mnogobrojnih predrasuda o njoj, odnosno zajednički,  koordinisan i konstruktivan  rad  svih društvenih činilaca, moguće je rešavanje ovog javno-zdravstvenog problema u našoj zemlji, odnosno uspostavljanje pune kontrole i eliminacija hepatitisa.

Kada je reč o programima javne zaštite, čak 98 odsto građana ocenilo je kao važnu dostupnost savremenih i inovativnih lekova u terapiji hepatitisa C, a isti procenat prepoznaje i važnost besplatnog testiranja krvi. U vezi sa tim, prof. dr Milotka Fabri sa Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine istakla  je: „Novi, savremeni lekovi za hepatitis C registrovani su u Srbiji, ali kada će biti dostupni i za koji broj obolelih, još nije precizirano. To unosi strah da će se kod nas ova bolest dalje širiti. Zato je neophodno postojanje nacionalne strategije za prevenciju hepatitisa C.“

Istraživanje je sprovela specijalizovana agencija MASMI, uz podršku kompanija Medicopharmacia d.o.o. i Gilead Sciences.