Tribina je održana u četvrtak, 13. jula na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Cilj tribine je bio edukacija javnosti, pacijenata kao i studenata o virusnim hepatitisima u našoj zemlji, ali i poziv svim zainteresovanim stranama da svi zajedno sagledamo stanje kada su u pitanju ovi virusi.

Nažalost, kao i mnogo puta do sada, donosioci odluka nisu pokazali interesovanje da prisustvuju ovom skupu. Niko iz Ministarstva zdravlja, Ministarstva finansija ni Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje nije odgovorio na poziv.

Poziv su prihvatili predstavnici Instituta za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“, Gradskog zavoda za javno zdravlje iz Beograda, predsednik Etičkog komiteta Srpskog lekarskog društva, Kancelarija zaštitnika građana, Načelnica odeljenja za virusne hepatitise KCV i predsednica Komisije za odobravanje upotrebe lekova Peginterferonalfa-2b i Peginterferonalfa-2a, Načelnik odeljenja hepatitisa II iz Beograda kao i kliničari sa istog odeljenja, predstavnici farmaceutskih kompanija i pacijenti.

Mišljenja smo da samo međusobnom saradnjom, unutar sistema možemo postići boljitak za našu zemlju i njene pacijente. Samo timski rad svih zainteresovanih strana može rezultirati uspehom. Udruženje Hronos kao legitimni predstavnik pacijenata, prepoznat i na evropskom i na svetskom nivou, smatra da je obaveza našeg udruženja da ukaže na patnje kroz koje pacijenti oboleli od hepatitisa prolaze, ali i da donese sve ono što smo naučili i videli van granica naše zemlje i aktivno učestvuje u pronalaženju rešenja.

Svesni smo da mnoge druge, često teške dijagnoze, takođe imaju poteškoće u pristupu savremenim inovativnim terapijama, svesni smo i činjenice da su inovativni lekovi za hepatitise veliki zalogaj za naš budžet, ali smo takođe svesni da neki konkretni koraci mogu da se načine. Recimo, konačno bi moglo da se počne sa izradom strategije, koja bi u početku podrazumevala listu čekanja za dobijanje savremene terapije, ali bi na toj listi najteži pacijenti imati prioritet.

U toku 2016. godine u javnosti su se pojavile izjave naših zvaničnika iz Ministarstva zdravlja u kojima su, za početak najtežim pacijentima, obećana rešenja (terapije) te je stvorena lažna nada kod obolelih. Udruženje je upozoravalo da ta strategija može da bude opasna. Takođe 2016. godine Ministarstvo zdravlja je oformilo Radnu grupu koja će se baviti strategijom za virusne hepatitise i predlozima protokola za lečenja, kao i analize troškova.

Iz sledećih vesti možete videtikako su mediji propratili sve ove najave. Nekim ljudima među nama od ispunjenja ovih obećanja zavisi život. Bukvalno. Neko od nas će umreti, a ne bi morao kada bi ta obećanja bila ispunjena. To je nešto što je iznad politike, kampanje, kreiranja medijske slike i svih drugih priča. Još jednom, kao predstavnici pacijenata, u njihovo ime, apelujemo na donosioce odluka da se klone praznih priča i da prihvate ozbiljan i odgovoran dijalog sa nama, pacijentima, poreskim obveznicima i još uvek živim ljudima.

Izvor: Mondo28.Jul.2016, 12:14

Pomoćnica Ministra zdravlja Dragana Vujičić ističe da Radna grupa za strategiju za virusne hepatitise intenzivno radi na izradi strategije, a urađeni su i predlozi protokola i analize troškova.

"Ista radna grupa intenzivno sarađuje sa Republičkom stručnom komisijom za zarazne bolesti u vezi sa prioritizacijom lekova u lečenju HCV infekcije, kako bi se objektivno izvršila analiza troška i efektivnosti ovih lekova i uticaj troškova terapije na finansijska sredstva RFZO koja su opredeljena za lekove u postupku procene zahteva za stavljanje na Listu lekova", navodi se u pisanoj izjavi Vujičićeve.

 

IZVOR: RTSSREDA, 9.03.2016. | 11:24

Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Berislav Vekić istakao je da će nakon formiranja Vlade, i novog ili starog saziva Ministarstva, početi potpisivanje posebnih ugovora. 


"Idemo na to, platićemo samo ono što izleči pacijenta", kaže Vekić. 

U Ministarstvu zdravlja procenjuju da bi novu terapiju trebalo da dobije 1.800 pacijenata, dok hepatolozi tvrde da u Srbiji oko 3.000 obolelih od hepatitisa C u ovom trenutku nema odgovarajuću terapiju jer na stare lekove više ne reaguju.