REPUBLIČKOM FONDU I CENTRALNOJ KOMISIJI ZA LEKOVE
PROF.DR STEFANOVIC PREDSEDNIKU

MINISTARSTVU ZDRAVLJA 
DR DRAGANI VUJIČIĆ POMOĆNIKU MINISTRA

ZAHTEV  ZA HITNO REŠAVANJE PROBLEMA HRONIČNOG HEPATITISA C

Poštovani predsedniče prof. Dr Stefanoviću,

Poštovana dr Vujičić,

Kao predsednik Komisije  RFZO za odobravanje upotrebe pegilovanih interferona  za terapiju hroničnog hepatitisa C  dužnost mi je da Vas obavestim da je u četvrtak 22.09.2016 godine, interferonska terapija  izbačena iz  terapijskih vodiča Evropske asocijacije za bolesti jetre (EASL). Srbija je jedina zemlja u Evropi u kojoj se hronični hepatitis C leči interferonom, samim tim oboleli u  Srbiji  ostaju  bez i jednog preporučenog terapijskog režima koji se primenjuje u zemljama okruženja. Preporuke EASL iz 2015  su dopuštale primenu interferonske terapije samo u zemljama u kojima neinterferonska terapija nije registrovana. Kako su u Srbiji registrovani lekovi koji se mogu primenjivati bez interferona, mišljenja sam da se ovim lekovima mora dati prioritet.

Više puta sam Vas obaveštavala da je veliki broj naših bolesnika već duže vreme bez ikakve terapijske alternative. To su biolesnici sa uznapredovalom fibrozom koji su lečeni pegilovanim interferonom  ali kod kojih nije postignut adekvatan virusološki odgovor; bolesnici sa  cirozom jetre kod kojih je interferonska terapija kontraindikovana; bolesnici sa rekurentnim hepatitisom C posle transplantacije jetre; bolesnici sa hroničnom insuficijencijom bubrega i bolesnici sa hepatitisom C i transplantiranim organima (bubreg, kosna srž).

Imajući u vidu efikasnost terapije pegilovanim interferonom 40-80% (u zavisnosti od genotipa virusa i stadijuma fibroze) i efikasnosti savremene DAA terapijom (lekovima koji direktno deluju na virus) 90-1000%, a uvažavajući mogućnosti lečenja u našoj zemlji, u cilju najracionalnijeg i najefikasnijeg  lečenja smatram da prednost u lečenju DAA terapijom  treba da imaju.

  • Pacijenti sa značajnom fibrozom (F3) i (F4),
  • pacijenti s rekurentnom HCV infekcijom nakon transplantacije jetre
  • pacijenti s klinički  značajnim ekstrahepatičkim manifestacijama HCV infekcije
  • pacijenti s renalnom insuficijencijom i pacijenti na hemodijalizi
  • pacijenti sa kontraindikacijom za interferonsku terapiju.

Razlozi zbog kojih određene kategorije bolesnika treba odmah lečiti DAA  terapijom su

  1. nepostojanje drugih terapijskih mogućnosti
  2. visok onkogeni potencijal HCV i posledična epidemija hepatocelularnog karcinoma
  3. visok udeo teških bolesnika koji su prethodno neuspešno lečeni dvojnom terapijom, tj kandidati za  transplantaciju jetre.

Prof  Dr Milotka Fabri

KC Vojvodine

Klinika za infektivne bolesti

29.09.2016.